Kyushu University>About Us>Academic Staff in Educational Departments

Academic Staff in educational departments


Agro-environmental Sciences

Educational Course Laboratory Professor Associate Professor Assistant Professor
Forest Sciences Plant Metabolic Physiology   Atsushi WATANABE Michito TSUYAMA
Eiji GOTOH
Silviculture Susumu SHIRAISHI Koichiro GYOKUSEN Kotaro SAKUTA
Forest Production Control Shoji OHGA Shinya KOGA Naoaki TASHIRO
Tsutomu ENOKI
Yasuhiro UTSUMI
Forest Management Shigejiro YOSHIDA Nobuya MIZOUE
Forest Policy Noriko SATO   Akie Kawasaki
Erosion Control Tetsuya KUBOTA   Yoshinori SHINOHARA
Ecohydrology Kyoichi OTSUKI Tamao KASAHARA Masaaki CHIWA
Atsushi KUME
Takuo HISHI
Bioproduction Environmental Sciences Irrigation & Water Management Yoshiyuki SHINOGI Tetsuro FUKUDA  
Water Environment Engineering Kazuaki HIRAMATSU Masayoshi HARADA
Environmental Soil Engineering   Takahiro HIGASHI Akiko NAKANO
Environmental Geochemistry Shin-Ichiro WADA   Yuki MORI
Agricultural Meteorology Masaharu KITANO   Kenji WAKIMIZU
Bioproduction Engineering Eiji INOUE Takashi OKAYASU Muneshi MITSUOKA
Yasumaru HIRAI
Postharvest Science Toshitaka UCHINO Fumihiko TANAKA Daisuke HAMANAKA
Agronomy & Environmental Sciences Horticultural Science   Akira WAKANA
Agricultural Ecology
(University Farm)
Toshihiro MOCHIZUKI Yukio OZAKI Kaori SAKAI
Environmental Control for Biology
(Biotron Application Center)
  Satoshi YOSHIDA  
Toshihiko EGUCHI
Tropical Crops & Environment
(Institute of Tropical Agriculture)
Kazuo OGATA Ikuo MIYAJIMA Masaru MATSUMOTO
Bioresources and Management Keiji TAKASU   Shunichiro TAKANO
Sustainable Agricultural Production Katsuki ADACHI Hideaki IWAHORI  
Sustainable Bioresource Science Wood Science Junji MATSUMURA   Masumi HASEGAWA
Wood Material Technology   Noboru FUJIMOTO Hiroki SAKAGAMI
Forest Chemistry and Biochemistry Yuji TSUTSUMI Toshihiro ONA Koki FUJITA
Bioresources Chemistry Takuya KITAOKA   Hirofumi ICHINOSE
Systematic Forest & Forest Products Science     Kuniyoshi SHIMIZU

Bioscience & Biotechnology

Educational Course Laboratory Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biosciences Biochemistry Makoto KIMURA Yoshimitsu KAKUTA Takashi NAKASHIMA
Marine Biochemistry Miki NAKAO Tomonori SOMAMOTO  
Marine Resource Chemistry * Makoto ITO Nozomu OKINO  
Applied Plant Science   Etsuko NISHIMOTO  
Plant Nutrition Ken MATSUOKA Takeo YAMAKAWA Masamichi KIKUCHI ***
Akiko MARUYAMA-NAKASHITA
Molecular Gene Technology * Satoru KUHARA Kosuke TASHIRO Shigeru MUTA
Protein Chemistry & Engineering Yoshizumi ISHINO   Takeshi YAMAGAMI
Pesticide Chemistry   Akinori HIRASHIMA Naotaka YAMADA
Plant Molecular Bioscience   Takahiro NAKAMURA  
Systems Biology Applied Biological Regulation Technology * Masahiro OKAMOTO Taizo HANAI Hiroyuki HAMADA
Cellular Regulation Technology * Sanetaka SHIRAHATA Yoshinori KATAKURA Kiichiro TERUYA
Silkworm Genetics   Yutaka BANNO Koji YAMAMOTO
Plant Genetics   Toshihiro KUMAMARU  
Metabolic Architecture Design * Hiroyuki WARIISHI  
Bio-Process Design * Fumihide SHIRAISHI    
Metabolic Regulation Research * Shigeki FURUYA    
Applied Molecular Microbiology & Biomass Chemistry Soil Microbiology Kenji SAKAI   Yukihiro TASHIRO
Applied Microbiology Kaoru TAKEGAWA Sadazo YOSHINO Yujiro HIGUCHI
Microbial Technology * Kenji SONOMOTO Jiro NAKAYAMA Takeshi ZENDO
Biomacromolecular Materials *   Daisuke TATSUMI  
Microbial Genetics   Katsumi DOI
****
 
Biomaterial Design * Tetsuo KONDO   Shingo YOKOTA
Food Science & Biotechnology Nutrition Chemistry   Masao SATO Bungo SHIROUCHI
Food Chemistry * Koji YAMADA   Michiko NONAKA
***
Hirofumi TACHIBANA
Food Analysis * Toshiro MATSUI   Mitsuru TANAKA
Food Process Engineering Mitsuya SHIMODA Noriyuki IGURA Seiji NOMA
Food Hygienic Chemistry Takahisa MIYAMOTO Ken-ichi HONJOH  
* belongs to the Department of Innovative Science and Technology for Bio-industry in the Doctor's course
*** Research Associate
**** Senior Assistant Professor

Innovative Science & Technology for Bio-industry **

Educational Course Laboratory Professor Associate Professor Assistant Professor
Bio-System Design Applied Biological Regulation Technology Masahiro OKAMOTO Taizo HANAI Hiroyuki HAMADA
Molecular Gene Technology Satoru KUHARA Kosuke TASHIRO Shigeru MUTA
Food Analysis Toshiro MATSUI   Mitsuru TANAKA
Microbial Technology Kenji SONOMOTO Jiro NAKAYAMA Takeshi ZENDO
Metabolic Architecture Design * Hiroyuki WARIISHI  
Bio-Process Design Fumihide SHIRAISHI    
Functional Biomaterials Design Marine Resource Chemistry Makoto ITO Nozomu OKINO  
Food Chemistry Koji YAMADA   Michiko NONAKA
***
Biomacromolecular Materials   Daisuke TATSUMI  
Cellular Regulation Technology Sanetaka SHIRAHATA Yoshinori KATAKURA Kiichiro TERUYA
Metabolic Regulation Research Shigeki FURUYA    
Biomaterial Design Tetsuo KONDO    
** opens only for the Doctor's course.
  Future Creation Microbiology Laboratory   Masatoshi GOTO
Functional Genomics of Extremophiles Yutaka KAWARABAYASHI  
Attached Promotive Center for International Education and Research of Agriculture   Mako NAKAMURA  
Layne WESTOVER
International and Foreign Students Affairs   Hisako NOMURA ****  
International Faculty Members   Amelia Belarmino HIZON ****  
Fisheries Research Institute of Karatsu   Naoki NAGANO Hajime KITANO
Keishi SAKAGUCHI ****
Synthetic Systems Biology Research center      
Food Functional Design Research Center    
Institute of Tropical Agriculture
(Tropical Crops & Environment Section)
Kazuo OGATA Ikuo MIYAJIMA Masaru MATSUMOTO
Institute of Tropical Agriculture
(Land-water Resources & Environment Conservation Section)
Kiyoshi KUROSAWA Kimihiko HYAKUMURA  
Biotron Application Center   Satoshi YOSHIDA
 
Toshihiko EGUCHI
Material Management Center Katsuya FUKAMI   Ai SUMIKAWA
Institute of Biological Control     Kengo NAKAHIRA
Open Problem Study Program   Ik Joon KANG  
Tohru SUZUKI

 


Page Top
sitemap