fc2

(fine culm 2)


Chromosome: 6

Linkage mapping Info:

Mapping population:
Cross: FL512/SL22
Generation: F2
Mappingmethod (P pooled; I individually): I
Number of samples: 20
Raw data of linkage analysis:
    fc2       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
3.0   R2869  17.5%  AAABHAAAAHBAAHAAAAAA

Seed availability of this mapping population: not yet available

Go to Oryzabase for this gene