nal(CM461)

(narrow leaf (CM461))


Chromosome: 12

Linkage mapping Info:

Mapping population: 99YF231
Cross: 97F8 5 / IR24
Generation: F2
Mappingmethod (P pooled; I individually): I
Number of samples: 20
Raw data of linkage analysis:
30.0  R367  30.00% AHAHHAAHHHHAAHAAAHHB
63.7  G2140  10.00% AHAHAAAHAHAAAAAAAAAA
    nal(CM461)   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Seed availability of this mapping population: not yet available