spl7

(spotted leaf 7)


Chromosome: 5

Linkage mapping Info:

Mapping population: 98YF3 45
Cross: IR24 / F9 8928
Generation: BC4
Mappingmethod (P pooled; I individually): P
Number of samples: 10
Raw data of linkage analysis:
100.3  C455  5.11%  HHAAAAAHAH
    spl7      AAAAAAAAAA
108.8  G1103  2.23%  AAHHAAAAAA
109.1  C686  2.23%  AAHHAAAAAA
110.5  R1714  3.57%  AAHHAAAHAA
112.9  R521  6.93%  AAHHHAHHAA

Seed availability of this mapping population: not yet available

Go to Oryzabase for this gene