sug

(sugery endosperm)


Chromosome: 8

Linkage mapping Info:

Mapping population: 98YF3 17
Cross: IR24 / FL400
Generation: F3
Mappingmethod (P pooled; I individually): P
Number of samples: 8
Raw data of linkage analysis:
    sug       AAAAAAAAAA  
105.4  C502  0.00%  AAAAAAAAAA
106.2  G1149  2.23%  AHAHAAAAAA

Seed availability of this mapping population: not yet available

Go to Oryzabase for this gene