v(CM284)

(virescent (CM284))


Chromosome: 12

Linkage mapping Info:

Mapping population: 99YF211-2
Cross: 97F6 5 / IR24
Generation: F2
Mappingmethod (P pooled; I individually): I
Number of samples: 20
Raw data of linkage analysis:
30.0  R367  21.05% -AAHHAAAAABBAHAAAAHA
46.9  R1869  15.79% -AAHHAAAAAHHAHAAAAHA
63.7  G2140  10.53% -AAAHAAAAAAHAHAAAAHA
    v(CM284)     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
107.2  R1684  39.47% -BHBABHHAAAHBAHHAAHA
110.1  C901  41.67% -BHBH-BHAAAHBAHHAAHA

Seed availability of this mapping population: not yet available